Pas På! – Dæk dig mod dårlige dykkabler

Det er historien om, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Og der er mange led i forsyningskæden fra boring til forbrugernes vandhaner. Hvem tænker på, at en bagatel som dykkabler kan være kimen til forurening af drikkevandet?

De er en simpel og tilsyneladende ubetydelig del af en pumpeinstallation, dykkablerne. Og når de nu engang er monteret på pumpen i en drikkevandsinstallation, er de vel også et rigtigt og sikkert valg…

Men et tjek af kablerne hos flere danske vandværker viser, at så enkelt er det ikke. Adskillige steder er vi stødt på kabler, der angiveligt indeholder stoffer, som giver afsmitning på vandet. Blandt andet PVC-kabler, der er gjort bløde og fleksible ved hjælp af bly og cadmium.

Men er de ulovlige?

I modsætning til andre af de lande vi ellers plejer at sammenligne os med, findes der ikke krav om, at kabler skal være drikkevandsgodkendte i Danmark. Det nærmeste vi kommer en lovgivning er
Drikkevandsdirektivets ord om, at »byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, ikke må forurene vandet«.

Men selv efter mange års harmoniseringsarbejde er lovgiverne i EU ikke enige om, hvorvidt dykkabler er en byggevare. Og de testmetoder og fælles standarder, der skulle danne grundlaget for en godkendelse, er aldrig blevet fastlagt. Dykkabler optræder derfor ikke på den danske liste over produkter, der kræver VA-godkendelse.

Så det er op til det enkelte vandværk selv at finde ud af, om dykkablerne er ulovlige, for de må som nævnt ikke forringe vandkvaliteten. Og det er en svær opgave, for når først kablerne er monteret, er der hverken tegn eller symboler, der afslører, hvilket kabel, der er anvendt.

Derfor: Stil krav til leverandøren om dokumentation for, at de anvendte kabler ikke afgiver stoffer til vandet. I Tyskland, Frankrig og England findes der regler på området, så sørg for, at den valgte type er godkendt i ét eller flere af disse lande. Eller bestil fra starten dykpumperne med fabriksmonterede kabler.

Når vi hos Grundfos leverer eller fabriksmonterer dykkabler er det af en type, der er drikkevandsgodkendt i både Tyskland og Frankrig.

Blå eller sorte dykkabler?
Mange tror, at lyseblå dykkabler pr. automatik er godkendt til drikkevand. Men smarte producenter fremstiller også lyseblå billige PVC-kabler, som forringer vandkvaliteten. Der findes også sorte dykkabler, der er godkendt til drikkevand i andre lande.

Pas på!
Det er påvist, at kabler med typebetegnelserne H05 RFN og H07 RFN giver afsmitning til vandet. Vi har set disse kabler anvendt i flere installationer på danske vandværker.