Pilotprojekt “Vand i Skolen”

Anmeldelse af projektet v/ Torben Hebsgaard, lærer på Hornslet Skole, Syddjurs Kommune

Skolen er samfundets første bastion, når det gælder dannelse og uddannelse af børn. Børnene er de nye generationer, som skal overtage og videreføre vores verden, når vi andre ikke kan mere. Derfor er det vigtigt med indsigt og viden. Vigtigt at kende til sammenhænge.

Det er også vigtigt at give redskaber, så de unge har bedre mulighed for at forstå verdenen og bevare den og ændre den til »det bedre«. Det er vigtigt at pege på nye og bæredygtige muligheder og løsninger.

Saglighed
Information kan findes mange steder i vores informationssamfund.
Internettet bugner af information. I den »jungle« af information er det nødvendigt, at der er nogle saglige informative steder, hvor man kan søge viden, der formidles med det formål at gøre os klogere. Det er grunden til, at »vandiskole.dk« er en væsentlig kilde til forståelse og til undervisning af elever i skolen. Her kan du finde viden om vand.
Her er kilder til viden og forståelse. En ny og fantastisk mulighed er, at »vandiskolen.dk« giver jer mulighed for at »kigge med over skulderen « på dit lokale vandværk. Der er nemlig mulighed for at se og følge målinger af dit lokale vandværks vand.

Hornslet Skole

En truet ressource?
Vores vand er mange steder en truet ressource. Den viden, vi skal udstyre kommende generationer med for at bevare og beholde vores gode
grund- og drikkevand, findes på vandiskole.dk. Hvis vi ikke passer på vores vand, vil mange ting blive langt mere besværligt i fremtiden.
De fleste kender til vand på flaske fra deres hverdag og fra rejser til sydlige himmelstrøg.

At producere en liter flaskevand udleder mere co2 end at køre 1 kilometer i din bil. En liter flaskevand koster i gennemsnit 20 kr. fra butikken.
Den samme mængde fra dit vandværk koster kun 3 øre. Den ressource, som vandværkerne henter op til os, leveret direkte ud i din vandhane,
er altså 667 gange billigere end flaskevandet, og så er det meget renere.

Vi har en uvurderlig ressource i vores grund- og drikkevand. Vi skal lære vores skolebørn at værdsætte det og passe på det.

Bæredygtighed
Bæredygtighed er et nøgleord for fremtiden. Vi skal lære at bruge vores ressourcer, så der bliver ved med at være noget til de kommende generationer.

Vi klarer os nok uden internet og computere, selvom vi nødigt vil undvære. MEN vand klarer vi os under ingen omstændigheder uden.
Derfor er viden om vand og viden om bæredygtig vandhåndtering vigtig.

Vi skal tænke bæredygtigt om vores vand. Vi skal lære at værne om kilderne til vores vand – nemlig grundvandet. Derfor er det vigtigt, at vi får viden om vand, og hvor vi henter det. »Vandiskole« er et samarbejde mellem flere vandværker og skoler i Syddjurs Kommune. Idéen er, at dette samarbejde skal bringe virkeligheden ind i skolen gennem formidling af vigtig viden – netop om skolens eget vand og derfor meget nærværende og aktuel. Via skolesitet kan eleverne lære deres forældre om deres eget drikkevand. Det er ligesom så meget andet i »TOP-10« opgaverne og de tilhørende praktiske øvelser, i det medfølgende ekstra skolemateriale, meget vigtigt.

Det lykkes, hvis du bruger og henviser til www.vandiskole.dk. 
Initiativet til projektets opstart lokalt og den videre udvikling i netværk mellem både vandværkerne og skolerne kan i ligeså høj grad komme fra dig som lærer på din skole. Det koster jo ikke noget, at skolen, som en stor forbruger af drikkevand, stiller spørgsmålet til det lokale vandværk om muligheden for et samarbejde om projekt »Vandværket i Skole«.

Så vidt jeg kan læse mig til i skolematerialet, vil viden kunne gå begge veje i et godt lokalt samarbejde, og der kan udvikles flere idéer og forbedringer til den version 2018, der nu foreligger.

Anbefaling og opfordring til at bruge og bakke op om projektet gives hermed videre.