Pump Audit viser vejen til besparelser og et bedre miljø

Grundfos DK A/S har netop lanceret Pump Audit, som er et koncept, der præcist dokumenterer, hvor store effektivitets-forbedringer vandværker og andre kan opnå ved at udskifte ikke tidssvarende pumper med nye, energioptimerede Grundfos-pumper.

Driftssikre, slidstærke og langtidsholdbare. Sådan er de som regel, de store, gamle blokpumper, som fortsat kører på mange danske vandværker, fjernvarmeværker og i industrien. Men pumperne er også meget energikrævende og dyre i drift. Derfor er der god grund til at skifte de gamle pumper ud med nye, energioptimerede Grundfos-pumper.
Går du også med den slags overvejelser, kan du nu sort på hvidt få at se, hvor meget du kan spare ved at investere i en eller flere nye pumper. Dokumentationen får du gennem et nyt koncept – Pump Audit – som Grundfos DK A/S netop har lanceret.

»Pump Audit systemet, indeholder en effektmåler, en flowmåler og en trykmåler, som over en nærmere fastsat periode logger data fra den pumpe, som skal kontrolleres. Dels af et software-program, som bearbejder de indsamlede data og sammenligner den gamle pumpes effektivitet med effektiviteten hos en ny, energioptimeret pumpe«, forklarer salgsingeniør Poul Bøgelund fra Grundfos DK A/S.

Præcis dokumentation
Ved hjælp af Pump Audit kan man således få dokumenteret, hvor stor forskel der er mellem den gamle og den nye pumpes effektivitet. Og dermed få klarhed over, hvor lang tilbagebetalingstiden vil være for en ny pumpe. I mange tilfælde vil man kunne opnå en forbedret effektivitet på 20-30%, hvis man investerer i en ny pumpe.
»Tilbagebetalingstiden vil typisk være fire-fem år, men kan variere helt nede fra et par år og op til måske syv-otte år. Men det vil man alt sammen kunne få præcist dokumenteret ved hjælp af Pump Audit«, siger Poul Bøgelund.
Pump Audit kan således bane vejen for en betydelig gevinst, både økonomisk og miljømæssigt. Poul Bøgelund føler sig da også overbevist om, at mange vil vise interesse for at få besøg af en Grundfos-montør, medbringende en Pump Audit-kuffert.
Fra myndigheder og andre bliver både offentlige forsyningsvirksomheder og private virksomheder i dag mødt med krav om, at de ved en mere energieffektiv drift skal bidrage til at forbedre miljøet og nedbringe CO2-udslippet. I dette henseende er Pump Audit et fremragende værktøj, da det kan fremskaffe den nødvendige dokumentation for, at det er fornuftigt at investere i nye og langt mere effektive pumper.

Værdibaseret salg
»Samtidig er det et konkret eksempel på det værdibaserede salg, som Grundfos DK står for. Vi nøjes ikke med at sælge produkter i form af eksempelvis pumper. Vi sælger løsninger, der skaber merværdi hos vore kunder, og som gerne samtidig er af værdi for samfundet. Det er jo i høj grad tilfældet med Pump Audit, som kan være med til at fremme et bedre miljø og et bedre klima«, siger Poul Bøgelund.
I princippet vil Pump Audit kunne bruges på alle pumpetyper. Men i praksis henvender systemet sig først og fremmest til store transportpumper – over 15 KW – som primært anvendes inden for vand- og fjernvarmeforsyning samt i industrien.

– Odense Vandselskab bliver det første sted, hvor Pump Audit kommer i funktion. Det vil ske i løbet af sommeren. Herudover er vi i kontakt med et par andre store kommunale vandforsyningsselskaber, som ligeledes har vist stor interesse for det nye system, oplyser Poul Bøgelund.
Grundfos DK A/S har foreløbig uddannet et par af sine montører til at kunne anvende Pump Audit. De skal typisk bruge et par timer til at montere – og siden afmontere – måleudstyret på den pumpe, hvis effektivitet skal måles. Montagen kræver således ikke deltagelse af lokale medarbejdere på den virksomhed, hvor målingerne gennemføres.