Rensning og inspektion af rentvandstanke

Gennem de seneste par år har der været flere, større forureninger på vandværker i Danmark. Dette har stor gene for borgerne, der dels udsættes for en smitterisiko, og når forureningen er opdaget, må koge vandet eller hente det andetsteds.

Erfaring viser, at hver tredje vandforurening skyldes indtrængen af urenheder i drikkevandstanken. JH DYK ApS har derfor udviklet et koncept, hvor drikkevandstanken kan undersøges uden at afbryde forsyningen til borgerne og uden at tømme drikkevandstanken. Ved en R.O.V. (robot) inspektion eller manuel dykkerundersøgelse kan tanken hurtigt og effektivt kontrolleres for utætheder eller andre ting, der kan forårsage forurening af vandet.

Ved en R.O.V. undersøgelse bliver tanken »besøgt« af en lille robot, der kan filme og optage fotos indvendigt i tanken. Her vil revner i vægge, rodgennemtrængning og lignende blive opdaget og lokaliseret.
Ved en dykkerinspektion starter dykkeren med at suge slamlaget på bunden væk. Herefter er alle flader tilgængelige til inspektion.
Dykkeren gennemgår minutiøst tanken samtidig med, at der bliver optaget video og fotos. Der er endvidere også mulighed for at foretage opmålinger i tanken samt udføre mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Begge former for inspektion kan følges på en videoskærm, og det er muligt at dirigere både dykker og robot frem til steder i tanken, hvor man evt. har mistanke om utætheder eller lignende.
Uanset hvilken metode man gør brug af, så bliver udstyret renset og desinficeret forinden, det bliver taget i anvendelse og finder vej til rentvandstanken.

Efter inspektionen udarbejdes et rapportmateriale bestående af en skriftlig redegørelse for tankens tilstand. Denne ledsages af video og fotos. Rapporten udgives i papirformat og elektronisk, så den kan fremsendes til øvrige interessenter for vandværket.

Rapporten er et godt materiale, som anvendes som dokumentation overfor brugere og myndighederne. Rapporten kan også give anledning til udarbejdelse af en renoveringsplan for tanken/vandværket.

Yderligere informationer om inspektion af rentvandstanke kan fås ved henvendelse til JH DYK ApS, Jørgen Høgberg, tlf. 40 82 30 00 eller e-mail jh@jh-dyk.dk