Rent vand i høj kvalitet til alle forbrugere

Når forbrugeren åbner sin vandhane forventer hun, at der kommer rent, koldt og velsmagende drikkevand ud af hanen. Det har hun også krav på.portraet-sven-weel

Og det er vores – de decentrale almene vandforsyningers – pligt at sørge for, at det også sker.

Vi er som vandværker naturligvis underlagt love og bekendtgørelser, som regulerer vores virke. Selvom vi undertiden kan føle det som lidt af en spændetrøje, at vi skal udfylde skemaer, indberette data digitalt og opfylde kommune og embedslæges krav, er det vores pligt. Fordi vi skal have fokus på vores forbruger. Det være sig private såvel som institutioner og virksomheder. Vi skal levere dem rent drikkevand uden behov for rensning.

Og vi skal gøre det som decentrale almene vandværker med fokus på sikkerhed, kvalitet og service.

Fra myndighedernes side ser vi en stigende fokusering på vores område. Derfor har vi inden for de seneste par år set 2 nye bekendtgørelser, som har til formål at højne sikkerheden og kvaliteten i drikkevandet. Det er bekendtgørelse nr. 1024 fra 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og bekendtgørelse nr. 132 fra 8. februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.

Den seneste bekendtgørelse stiller krav til alle almene vandværker om at den driftsansvarlige for vandværket gennemfører kurser i vandforsyningsdrift og hygiejne. Dette gælder alle uanset størrelse. Desuden skal vandværker, der leverer mere end 17.000 m3/år indføre kvalitetssikring.

I Syddjurs Kommunes Vandråd tager vi disse krav alvorligt. Vi mener det er vigtigt, at alle vandværker i kommunen uddanner ikke blot vandværkspasseren – ofte den lokale VVS-installatør – men også de centrale medlemmer af bestyrelsen, så de er i stand til at leve op til bekendtgørelsernes krav.

Vandrådet har derfor taget initiativ til og indledt et samarbejde med kommunen for at afklare kravene til vandværkerne. Vi har skabt en positiv dialog med kommunen om at udvikle et fælles grundlag for, hvordan bekendtgørelsernes krav opfyldes. Det har resulteret i opbygningen af et kursusforløb, som på forhånd er aftalt med kommunen og med kommunens deltagelse. Kursusforløbet udbydes til vandrådets medlemmer med det formål at udruste vandværkernes bestyrelser til at leve op til bekendtgørelsernes krav.

Målet er, at de decentrale almene vandværker fortsat kan leve op til det, de hidtil har gjort, nemlig at levere det bedste, reneste og sikreste drikkevand til hr. og fru Danmark. Det skal de decentrale almene vandværker i Danmark være bedst til.

Derfor skal ledelsen i vandværkerne uddannes, så den kender alle detaljer i vandværkets ledelse og drift. Bestyrelsen skal kunne stille krav til vandværkets driftsleder – til de reparatører, der har deres gang i vandværket – til de materialer og det værktøj, der anvendes. Kun derigennem sikrer bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for vandets sikkerhed og kvalitet, at forbrugeren trygt kan åbne sin vandhane og få rent, koldt og velsmagende drikkevand ud af hanen.