Så spar dog på vandet

En sætning der i manges øre vil fremkalde deres forældres stemmer og bringe dem tilbage til barndomshjemmet. Man kan også spare på vandet på andre måder end ved at slukke for hanen, mens man børster tænder. Gør din vandforsyning stabil med proaktiv lækagesporing, som sikrer en reduktion af tabte kubikmeter vand i drikkevandsledningsnettet.

Vand er fundamentalt for alt liv. Globalt set er den naturlige ferskvandsressource truet. Det er problematisk i mange regioner verden over. Det presser især tætbefolkede områder som nogen af klodens største millionbyer, med stadig stigende indbyggertal. I efteråret 2015 fremlagde FN deres strategi for transformering til en mere bæredygtig verden, med de 17 nye bæredygtighedsmål. Mål nr. 6 lyder »Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all«.spar

Hvordan løfter vi så denne opgave, hvordan sikrer vi, at alle har tilgang til rent vand og pålidelig vandforsyning, når vi ved at ferskvandsressourcen er truet? Spørgsmålet er, om der er vand nok til jordens 7 milliarder indbyggere.

Når ressourcen er lille og behovet stort, må vi sikre en effektiv distribution. Vi zoomer ind på jordkloden – Europa – Danmark – by – asfalt – jord – drikkevandsledning. Der ligger tusindvis
kilometer lange drikkevandsledninger og herigennem distribueres det rene drikkevand ud til forbrugeren, men på transportvejen spildes desværre dyrebare kubikmeter rent drikkevand. Ved at reducere lækagetabet på drikkevandsledningsnettet, sparer man mange kubikmeter rent vand.

Ved at udføre proaktiv lækagesporing på drikkevandsledningerne, lokaliseres lækagerne hurtigere og mere effektivt.

Tidsrummet fra lækagen opstår, til at den bliver udbedret mindskes, og det resultere i mindre tabt ressource.

Men hvad er proaktiv lækagesporing egentlig, og hvordan lærer man at udføre det? Proaktiv lækagesporing kan udføres ved diverse lytte instrumenter, hvor man går oven på jorden og lokalisere lækagen under jorden. Det er en grundig proces, men tidskrævende hvis man ikke blot skal undersøge et par villaveje, men hele byer. Her kommer dataloggere ind i billedet. Dataloggerene placeres strategisk i ledningsnettet – de er programmeret til at arbejde sammen med et online overvågningssystem, hvor man hurtigt danner sig et overblik over tilstanden på drikkevandsledningsnettet. Det er et godt redskab til at planlægge udbedring og eventuel renovering af dele af ledningsnettet, så man undgår mest mulig gene af forbrugerene.

Der er flere værktøjer, der tages i brug. Hver forsyning er forskellig og derfor vil strategien for effektiv nedbringelse af vandtab på ledningsnettet også være det. Erfaring i marken giver et enestående know-how om udførelse af proaktiv lækagesporing og sikring af mindre vandtab. Erfarne lækageoperatører er derfor de bedste mestre i fralære den viden de igennem årrækker har tilegnet sig. Praktisk erfaring kan ikke tillæres gennem en bog eller ved at se en film på YouTube. Det skal mærkes, høres, vises – opleves. Når man selv har instrumenterne i hånden og hørebøfferne på, vil
man opleve, at det kræver en vis teknik og evne til at analysere støjen korrekt og dermed lokalisere lækagen præcist. Det er dyrt at grave huller.brønd

Man kan undres over, hvorfor man gider besvæge sig med, at gå at lytte efter huller på rørene, når man bare kan skifte dem. Og det kan man også. Mange steder landet over udskiftes drikkerørene i en iver og hast, med rør af en bedre og mere slidstærk kvalitet. Vinteren kommer. Jorden fryser til. Trafikken buldrer – hele året rundt. Gravearbejde udføres for at ligge det nye fibernet. Det er alle arbejder, der slider på drikkevandsledningerne, og i værste fald kan resultere i lækager – uanset materiale og alder.

Verden skriger efter løsninger på vandproblemet. I Danmark har vi gennemsnitligt et lavt vandtab på drikkevandsledningerne hos vandforsyningerne. Det kan bringes endnu længere ned. Ved at uddanne medarbejdere hos danske og udenlandske vandforsyninger i proaktiv lækagesporing, kan vi sammen nedbringe tabet af rent drikkevand.