Samarbejde mellem Vandguiden og Grundvandets Venner

Grundvandets Venner arbejder fra 1.1.21 på at få sammensat et fagpanel, som kan besvare vigtige spørgsmål og give forslag til løsninger af problemer på vandtekniske udfordringer.

Leverandører til vandværker, landmænd og andre fagpersoner kan blive optaget som paneldeltager og i følgegruppen.

Læs mere under grundvandetsvenner.dk og se hvem der allerede er med.

Lær med Spørgsmål!
Spørgsmål sendes fra sitet grundvandetsvenner.dk, og besvares af sekretariatet i tæt samarbejde med dem, der er med i indsats-og faggruppen, indenfor hver deres fagområde. Svarene sendes direkte tilbage til spørgeren (som er medlem af grundvandets venner).

Egnede spørgsmål og svar deles på Grundvandets Venners lukkede Facebook gruppe og lægges på Vandguidens database – typiske spørgsmål/svar.

Deling af viden
Vandværker, landmænd, leverandører og øvrige medlemmer i Grundvandets Venner er med til at levere historier, som andre kan have gavn af. God og praktisk viden kan være ”guld” værd for overlevelse af eget vandværk.

Historier kan blive til artikler
En god historie fra fx et vandværk eller andre kan så blive en artikel i vandguiden næste år. Det samme kan spørgsmål udvikle sig til.

Hvordan? 
Derfor er det vigtigt, at du både som leverandør i Vandguiden og medlem under Grundvandets Venner selv sørger for at tilmelde dig nyhedsmail på forsiden af Vandguiden.dk og at tilmelder dig Grundvandets Venner.