Sekretariatsopgaver for Vandråd!

DVN har pr. 1. september 2015 fået en ny opgave for Syddjurs Vandråd, som består i at være Sekretariat for Vandrådet. En opgave som vi glæder os til, og som vi kan se mange perspektiver i.
Vi kommer til at se opgaverne fra en anden vinkel, som vil være en fordel for både os og for vandværkerne.

Vi er uvildige og kan derved rådgive i mange spørgsmål.

Sekretariatsopgaver, som vi kan være Vandrådet behjælpelig med:
• Opsætning af brevpapir og andet materiale med logo, m.m.
• Udarbejdelse af regnskab for Vandrådet
• Udarbejdelse af og løbende ajourføring af medlemskartotek med kontaktpersoner, adresser, telefonnumre, e-mail adresser, indvindingstilladelse og antal forbrugere
• Udsende kontingentopkrævning til medlemmer
• Opdatering af nuværende hjemmeside eller oprettelse af ny hjemmeside for Vandrådet med tilknyttede mailadresser, link til e-arkiv m.m.
• Deltage i bestyrelsesmøder efter behov.
• Udsende breve, mails, materialer, indbydelser m.m. ifm. møder og arrangementer
• Komme med forslag til ideer til udviklingen af samarbejdet mellem vandværker i Vandrådet og kommunen
• Følge med i hvad der sker på »Vandområdet«
• Komme med forslag til forbedringer ifm. opgaverne, så administrationen bliver forbedret. Herunder forslag til e-arkiv, så arkivering og adgang til arkivmateriale bliver enklere og mere sikker for bestyrelsen.
• Forslag til fælles system til løsning af visse opgaver mht. overvågning af nøgletal for både administration, regnskab og økonomi samt tekniske nøgletal for den tekniske tilstand og analyser på grundvand og drikkevand. Selv om vandværkerne ikke er ens, kan Vandrådet via sekretariatet hjælpe sine medlemmer med gode og enkle løsninger, så byrden ved bestyrelsesarbejdet ikke føles så omfattende. Desuden betyder fælles løsninger ofte både bedre og billigere løsninger – fordi man ofte kan opnå en rabatordning.

DVN kommer gerne med forslag til forbedringer – herunder konkrete opgaver, der via Vandrådet kan tilbydes de enkelte medlemmer. Den erfaring, vi opnår i samarbejde med SDV, vil vi gerne dele med andre Vandråd i vore bestræbelser på at fungere som netværk for vandværkerne og vandråd i hele Danmark.

Kontakt DVN på tlf.: 9866 6666 eller mail dvn@dvn.dk, hvis ovenstående har din interesse.