Sikkerhed er også et spørgsmål om hurtig levering af analyseresultater

Grundig prøvetagning og troværdige analyser er ikke meget værd, hvis resultaterne ikke kommer til tiden. Som alle i branchen ved, er der i disse år en stigende opmærksomhed på drikkevandskvaliteten. Forbrugere og myndigheder kræver hurtige svar – ikke mindst hvis der er optræk til problemer. »Sikkerhed« omkring drikkevandet er derfor også et spørgsmål om konstant at levere troværdige resultater så hurtigt som muligt til vandværkerne og myndighederne og dermed i sidste ende til forbrugere.

Laboratoriebranchen i Danmark var indtil for få år siden karakteriseret ved mindre laboratorier – typisk med mindre end 30 ansatte, som varetog et bredt sammensat analyseprogram med mange metoder.

For at opnå en rationel drift var det ofte nødvendigt at foretage analyser i serier ved at samle prøver fra et antal dage. Denne form for batchproduktion gjorde det muligt at anvende produktionsudstyret til flere forskellige analyser. Service og vedligehold blev typisk gennemført i produktionsforløb mellem to analyseserier.

Princippet kaldes i laboratoriebrancen for pull-princippet, idet analyserne så at sige trækkes gennem produktionen af hensyn til den maksimalt acceptable leveringstid.

Fordelene ved push-princippet har blandt andet tydeligt vist sig ved en stærk leveringssikkerhed. Figuren viser Eurofin’ leveringstidsstatistikker for 2009. Mere end 97 % af alle resultater leveres til den aftalte tid.

Push betyder bedre leveringssikkerhed
Eurofins Miljø er dannet ved en konsolidering af en række private og offentlige miljølaboratorier. På grund af firmaets størrelse har det været muligt at vende produktionsprocessen på hovedet. Filosofien er, at en prøve skal analyseres, så snart den kommer i huset – det vil sige ingen ventetid.

Man taler om push-princip, idet prøverne skubbes gennem systemet af den næste prøve. Forudsætningen for at producere på denne måde er et tilstrækkeligt stort antal prøver.

Ud over leveringssikkerheden har push-princippet en række andre fordele. For det første betyder den meget korte analysetid, at eventuelle problemer bliver opdaget så hurtigt, at det sjældent går ud over den lovede leveringstid. For det andet frigør man personaleressourcer, som kan anvendes til kundetilpassede løsninger og udvikling af metoder.

Push-princippet forudsætter investeringer i udstyrsparken, idet nedbrud vil være kritiske. Eurofins Miljø regner således med en nødvendig overkapacitet på 30% på udstyrssiden for at kunne håndtere nedbrud og service uden konsekvenser for kunderne – i dette tilfælde vandværkerne.

Laboratorierne ændrer sig i disse år således i retning af automatiserede og meget effektive produktionsvirksomheder med alle de fordele, det giver for kunderne i form af prisstabilitet, høj analysekvalitet, korte svartider og service.

Varsling ved overskridelser – eksempel på ny service for vandværkerne
En del vandværker har de senere år oplevet problemer i form af overskridelser på coliforme bakterier. Specielt i disse tilfælde er det afgørende med meget hurtige resultater til vandværkerne. Her kan teknikken heldigvis også komme os til hjælp og laboratorierne tilbyder i dag forskellige løsninger på dette behov.

Eksempel på udstyrspark til analyse for organiske stoffer i drikkevand.

Ved Eurofins Miljø har vi valgt at give vore kunder mulighed for varsling via e-mail og/eller SMS samt online formidling af resultater via internettet. Beskeden går af sted i samme øjeblik, analyseresultatet er kvalitetssikret.

Kombinationen af effektiv laboratoriedrift, moderne hurtige analysemetoder samt elektroniske varslingsmetoder sikrer, at vandværkerne i dag kan være helt opdaterede på vandkvaliteten. Bundlinjen i dag er således, at leveringssikkerhed, analysekvalitet og information aldrig har været på et højere niveau fra de danske laboratoriers side.

Sikkerheden for en god vandkvalitet har aldrig været større, end den er i dag.