Sikring af Ramsing Vandværk

Der er skrevet meget om sikring og drift af vandværker og vandforsyning, alle ved efterhånden, hvad der skal til.knud

Mange vandværker er i gang med modernisering og sikring, nogle vælger at lave det på én gang, andre laver en plan for en modernisering fordelt over flere gange.

Det er bare vigtigt at have overblik over, hvordan det færdige vandværk skal være, så der undgås dobbeltarbejde og ændringer af allerede udført arbejde og lignende.

Ramsing Vandværk valgte at modernisere og sikre vandværket på én gang. Vi monterede et midlertidig vandværk, der kunne producere de ca. 300 m3 vand, der bruges i døgnet. Derefter blev de åbne filtre og iltningstårn brudt ned, bygningen blev renoveret, og en ny rentvandstank blev placeret.

Det færdige resultat er et vandværk med fire trykfiltre, to rentvandstanke og komplet styring og overvågning.

Rørføringen er lavet, så en rentvandstank kan kobles fra, ligeledes kan to filterbeholdere kobles fra uden, at det berører vandforsyningen.

Vandværkerne har også en udfordring i at tiltrække nye medlemmer til bestyrelsen. Det kræver et moderne og tidssvarende vandværk, der er indbydende at komme på, og ikke som det var, da undertegnede startede som montør i Jysk Vandrensning i 1974. Dengang lignede mange vandværker et rodet smedeværksted med ventiler og udstyr, man skulle kende for at få til at virke.

En 100% sikring af et vandværk og rørsystem er urealistisk, men en grundig gennemgang af det tekniske anlæg, boringer, rentvandstank, evt. iltningstårn, filteranlæg o.l. vil kunne forebygge mange ubehagelige oplevelser med vandanalyser, der ikke er i orden.

Vi får mange henvendelser på grund af vandanalyser, der viser for højt indhold af Kim eller Coli, en ret stor del af dem viser sig dog efter en kontrolanalyse at være ubegrundede.

Hvis der ikke er en helt tydelig årsag til en forurening, er det altid en god idé at tage en kontrolprøve. Vi har til tider fået taget kontrolanalyser fra to laboratorier, og man kan da blive i tvivl om, hvorvidt prøven kommer fra samme vandværk.

Før renovering

Før renovering

Der skal også være en person til det nødvendige tilsyn og pasning af vandværket. Nogle vælger en heltidsansat, der evt. passer flere vandværker. Andre vælger, som på Tange Vandværk, at have en, der dagligt kommer på vandværket og kontrollerer, at alt er i orden. Vandværket er udstyret med komplet styring og overvågning, men der er dog stadig noget, der skal klares og kontrolleres. På Tange Vandværk er man så heldig, at Ove Jensen, der har ført tilsyn med værket i over 40 år, også holder udenomsarealet og vandværket rent og i orden. Det indtryk, man får, når man besøger vandværket, er, at her er der et vandværk, hvor der er styr på tingene.

Hvis der er en mislyd på kompressoranlægget, en trykmåler, der viser for højt modtryk eller lignende, der ikke vises på SRO-anlægget, ringer Ove og problemet bliver klaret. Det kan sandsynligvis ikke blive meget bedre eller mere effektivt.

Der vil uden tvivl komme flere krav til vandværkerne om registrering, vandkvalitet og lignende. Det vil være en udfordring for os, der arbejder med vandværker samt for bestyrelser og foreninger at holde det på et fornuftigt plan. Vi, der har haft vores gang på vandværker i mange år, kan se, at der er sket en forrygende udvikling. Vandværkerne i dag er gennemgående flotte, hygiejnen er i top, teknikken er i orden, og de reelle problemer med vandkvalitet er få.

Det er også en stor opgave at forsøge at bevare de mindre vandværker. Der findes vel ikke noget mere sikkert end et lokalt vandværk, der forsyner et begrænset område.

Efter renovering

Efter renovering