Skolemadordning og rent vand fra hanen…

Af Thorkil Christensen

En skolemadordning som sikrer at børnene ikke skal gå til undervisning på tom mave fik daværende kommunalpolitiker Jørgen Brøgger, som også er formand for Balle Vandværk, til at trække en parallel til mere viden om rent drikkevand fra hanen. Det kommer nu skolebørnene i Syddjurs Kommune til gode.

– Vand fra hanen er både sundere og billigere end det vand på flaske,som man køber i butikkerne, så det var oplagt at være med til at lave et skoleprojekt, hvor eleverne kan få bedre kendskab til drikkevandsressourcer med oplysning og viden om hvor vandet kommer fra og hvordan vi beskytter det, siger Jørgen Brøgger.

Ønsket om et skoleprojekt om emnet blev drøftet i Syddjurs Vandråd, der har 55 vandværker som medlem. Vandrådet deltog på en lokal messe og her var det helt oplagt at benytte muligheden til en indgang til skolerne.I Syddjurs Kommune er der 10 folkeskoler og fem friskoler, og med et økonomisk tilskud fra bl. a. kommunen har vandværkerne i Rønde og Balle igangsat et pilotprojekt i oplysningens navn overfor de unge.

– Børnene bør vide, hvad der sker med vandet fra vores eget vandværk. Den lokale forankring er vigtig, og vand kan være spændende at arbejde med, siger Sven Weel, formand for Syddjurs Vandråd.

Jørgen Brøgger tilføjer, at børnene også skal vide at det tager mange år før grundvand bliver til rent drikkevand.

De to vandværksfolk er enige om, at det er vigtigt at have sjælen med i arbejdet for at udbrede kendskabet til vand. Som frivillige er de dedikerede til opgaven og brænder for
pilotprojektet, som for alvor kom igang da der blev etableret et sam-arbejde mellem vandrådet, skolevæsenet, Balle og Rønde vandværker og geolog Jørgen Krogh Andersen fra firmaet DVN.

Vandrådsformand Sven
Weel og formand for Balle
Vandværk Jørgen Brøgger.