Spar penge på drift + spar energi = det rigtige valg

Når en pumpe går i stykker, hvad skal man så gøre?
Hvis en gammel pumpe er gået i stykker, kan man vælge at få den repareret, men reservedele til gamle pumper er normalt dyre og timelønningerne er ofte store, så er en reparation den rigtige løsning, da nye pumper ofte er prisgunstige og nye pumper ikke kræver reservedele?

I stedet kan man vælge at udskifte den gamle pumpe med en pumpe magen til – så ved man, at anlægget vil virke, som det altid har gjort…
Men er det den rigtige løsning?

Alternativet er, at man vælger en ny moderne pumpe med el-sparemotor, måske af andet fabrikat, der er mere strømbesparende og som lever op til nutidens krav… Ofte ved man jo godt, at de gamle pumper er for store, så hvorfor ikke bruge lejligheden for at få en bedre pumpe, hvor kapaciteten passer til forbruget?

ITT har som et af de første pumpefirmaer i verden som standard sat el-spare-motorer på to polet og fire polet rentvandspumper… Uden merpris.

ITT Flygt vandforsyningsanlæg uden membranbeholder.

Er det »gamle vandforsyningsanlæg« med en frekvensstyret pumpe og flere faste pumper up-to-date?
Mange vandværker kører stadigvæk med en frekvensstyret pumpe og flere »stive« pumper, som ikke bliver reguleret.

Denne løsning er ofte uøkonomisk, da den bruger meget strøm og mange ampere i startstrøm og der opstår større og mindre trykstød i trykledningen. Endvidere er mange vandforsyningsanlæg fejldimensioneret, da nutidens vandforbrug er mindre, end man forventede?

For at spare el og for at få et mere harmonisk flow uden trykstød, monterer man i dag en frekvensomformer på hver pumpe, der er forsynet med el-spare-motor. Prisen på frekvensomformere er blevet så prisgunstig, at det kun i beskeden grad belaster prisniveauet.

Har man et vandforsyningsanlæg, hvor kun en pumpe er frekvensstyret og erstatter det med et anlæg, hvor hver pumpe er forsynetmed frekvensomformer og man sørger for at kapaciteten er rigtig vil tilbagebetalingstiden for et nyt vandforsyningsanlæg være 1-5 år, herefter spares der mange penge på strøm hvert år.

ITT tilbyder uden beregning at gennemgå gamle vandforsyningsanlæg og udføre konsekvensberegninger over el-forbrug og tilstandsrapport – så får vandværket et godt grundlag for at vurdere, om man synes at besparelserne er store nok til at retfærdiggøre nye investeringer.

ITT Flygt frekvensomformer monteret på pumpe

Skal frekvensomformeren monteres på væg eller på pumpe?
For pumper for 0.37 kW-22 kW er det mest økonomisk at vælge en frekvensomformer, der er monteret direkte på motoren. Frekvensomformer monteret direkte på motor sparer el, da den ikke behøver fremmedventilation, og fordi motorens ventilator køler frekvensomformeren tilstrækkeligt.
En frekvensomformer placeret på motor behøver ingen lange skærmkabler og næsten ingen el-montage og derfor er elektrikerudgifter mindre ved denne installationsform.

For pumper fra 30 kW-300 kW skal man vælge en frekvensomformer, der er monteret på væg, da motorens ventilator ikke kan køle frekvensomformeren tilstrækkeligt. Det er nødvendigt at have en frekvensomformer med indbygget ventilator og der skal skærmkabler fra pumpens motor til frekvensomformeren på væg.

Kan membranbeholder i vandforsyningsanlæg forurene drikkevandet?
Svar: JA.

På vandforsyningsanlæg i vandværker bør man ikke anvende membranbeholder, da membranbeholderen udgør en forureningsfare.
Vandet i membranbeholderen er stillestående, og i løbet af få uger vil vandet i membranbeholderen være ildelugtende og fyldt med bakterier. Hvis membranen i membranbeholderen går i stykker eller man stopper for anlægget, vil det bakteriefyldte vand rende ud i drikkevandet med fare for vandforurening.

Membranbeholder på anlæg er kun nødvendig, hvis man bruger en frekvensomformer med mangelfuld software. Har man et anlæg med membranbeholder, kan man derfor ikke fjerne den, da anlægget vil køre ustabil og måske aldrig stoppe om natten, selvom forbruget er nul, man bør i stedet kontakte ITT, der kan løse problemet ved at anvende nye komponenter, der overflødiggør membranbeholder.

Vandforsyningsanlæg UDEN MEMBRANBEHOLDER leveres også af ITT Water & Wastewater.