Synspunkter for egenkontrol, vandværksledelse og samarbejder i vandråd

Egentest for coliforme bakterier – undgå kogepåbud
Når man med »opskriften« til egenkontrol for bakterier selv kan måle for coliforme bakterier på en let og ubesværlig måde og kan komme i gang for
52 kr. pr. test, burde det ikke være prisen, som afskrækker.
Det vil styrke vandværkets viden og føre til forbedringer på værket, når man selv foretager disse målinger frem for at lade en ekstern udføre egenkontrollen. Man kan bygge egne erfaringer op, og lade disse testresultater være grundlaget for selv at få opdaget og lukket utætheder, inden der opstår behov for kogepåbud. Egenkontrollen er et godt supplement til den obligatoriske analysekontrol.
Ved at tage en prøve sammen med prøvetageren fra sit laboratorium, kan man endda forudse, at der kan opnås store fordele. Samarbejdet med den prøvetager, som alligevel kommer på vandværket, kan samlet set udvikle sig til bedre obligatoriske prøver alene ved at være til stede. Altså vil man for en begrænset indsats kunne opnå meget.
Ved arbejder på boringer, på vandværk eller ledningsnet gælder det samme. Information om at vandværket selv tester før og efter »besøget «, vil virke stærkt forebyggende.
Det er vel umiddelbart et fornuftigt og logisk argument, og det vil være ufornuftigt ikke at indføre egenkontrollen, når det nu er så nemt. Tænk blot på alternativet om kogepåbud!

Har man ikke tid til at vente i 18-24 timer?
Normalt går der flere dage fra den obligatoriske prøve udtages, til vandværket har svar. Mit synspunkt er, at vandværket som nævnt selv udtager en prøve en gang pr. måned og samtidig med, at prøvetageren er på vandværket. Hvis der er en alvorlig forurening, vil man kunne se dette i løbet af 18-24 timer, mens ubetydelige forureninger mht. sundhed på kun nogle få coliforme bakterier vil kunne erkendes efter ca. 48 timer eller mere. Derfor er der flere grunde til, at vandværket selv udfører disse egentests. Vandværket beholder erfaringen lokalt, og udbygger samarbejdet med sin prøvetager. På www.dvn.dk under produkter og menupunktet »Bedre egenkontrol« findes en vejledning i, hvordan man selv kan udføre testen med og uden »startpakke«.

Indførelse af IT til vandværksledelse via samarbejde i vandråd
DVN har deltaget i temamøder med efterhånden en del vandråd. Vi har lagt information ud på www.dvn.dk under rubrikken »Samarbejde med
udvalgte eksempler«. Herning og Viborg Vandråd anvender vores IT-system til fælles hjemmeside og e-beredskabsplaner.
Under Faaborg-Midtfyn Vandråd kan der læses om forslag til at indføre fælles »Teknisk Hjemmeside« for de enkelte vandværker, og hvorfor
dette er en stor fordel.
Mit synspunkt er, at vandværkerne for få penge kan få sig et system, som gør det let at udveksle de mest nødvendige oplysninger og nøgletal med hinanden og kommunen. Det vil være en oplagt mulighed at benytte sig af samarbejdet i vandråd til fælles IT-samarbejde både om e-beredskabsplaner og teknisk hjemmeside.

Tilstandsrapport
FVD anbefaler i sine kurser om håndbog nr. 5, at medlemmerne får lavet en uvildig tilstandsrapport. Denne opgave er vigtig, da vandværkerne som udgangspunkt bør forebygge mod uheld og mod »dårlige« vandanalyser. Forslag til egenkontrollen for bakterier er ment som en ekstra sikkerhed til at opdage mindre utætheder eller andre fejl imellem de obligatoriske prøver.
Dette vil føre til øget tillid hos forbrugerne, flere vil drikke vand fra hanen, og forbrugerne kan spare på køb af flaskevandet.
Med mere fokus på øget egenkontrol og brug af IT-system vil man med rette kun fortælle forbrugerne, at vandværket har indført en ekstra dokumentation, og at det altid er sundt at drikke vandet direkte fra hanen. Vandværket kan derfor annoncere mere med deres vandkvalitet og det
indførte sikkerhedssystem. Dette kan ske via egen forbrugerhjemmeside.

Det er hermed anskueliggjort, at egenkontrol og IT kan føre til øget sikkerhed, viden og dokumentation på de enkelte vandværker, og at man oveni kan få et øget samarbejde i vandråd.

Sørby-Kirkerup Vandværk:
– Slagelse Kommune
– 820 forbrugere
– Indvinding: 135.000 m³/år
– www.sørby-kirkerupvandværk.dk
– læs evt. mere under www.mitvandvaerk.dk, tilstandsrapport