Til ære og minde om Kristen Simonsen

kristenKristen Simonsen døde i februar 2013, og vi har valgt at bringe dele af hans artikel fra 2013, som handler om de kerneværdier, som Kristen stod for, nemlig samarbejde mellem vandværker.

En stor tak til Kristen!
Kristen arbejdede utrættelig til det sidste for at bevare den decentrale vandforsyning, og han var med til at starte ”Lommebog for vandmænd” for 20 år siden, som senere fik navnet Vandguiden.
Vi udtrykker vor taknemmelighed for de mange år, hvor Kristen altid har været positiv og inspirerende at samarbejde med. Han skrev og talte varmt for hele formålet med bogen, nemlig formidling af viden på en måde som almindelige vandværksfolk kan forstå. Vi er mange, der arbejder videre ud fra hans tanker og ideer!

Han skrev artiklen, som blev bragt i 2013, om de forbrugerejede og forbrugerstyrede vandforsyningers fremtid. Hvorfra vi bringer nogle uddrag:
”Der er mange eksempler på, at vandrådene kan samle rigtig mange vandværksfolk, når blot der annonceres et godt fagligt indhold.
Sammenhold og samarbejde er vejen frem, når den decentrale vandforsyning skal overleve – og ikke blot overleve men fremstå stærk og styrket i årene fremover.
Jeg vil opfordre alle gode kræfter til at stå sammen og sørge for rigtig mange aktiviteter i de danske vandråd og sammen dyrke fællesskabet gennem kreativitet og opfindsomhed. Lad leverandørerne deltage og hjælpe med til at formidle viden, som er hele grundlaget for et stærkt sammenhold.
I mine mange år som formand for FVD Region Nord har jeg altid søgt at fremme samarbejdet mellem vandværker, som i Brovst har medført et lokalt og tæt samarbejde mellem 3 vandværker: Brovst – Arentsminde – Halvrimmen. Et godt eksempel på at det kan lade sig gøre, at 3 byer driver kildeplads og vandværk i fællesskab.
Det er min overbevisning, at mange vandværker landet over vil kunne få stor fordel af tilsvarende samarbejder. På den måde vil rigtig mange små vandværker kunne undgå at blive nedlagt og overtaget af de store offentlige forsyninger.
Et gammelt ordsprog siger »At man skal kende fortiden, for at kunne være med til at tegne fremtiden«
Vi skal tage ved lære af de mange gode eksempler på samarbejder, som findes rundt omkring i landet og servere dem for Vandrådene og på tværs af kommuner, så forsyningsenhederne bliver så store, at de vil fremstå som robuste enheder.
En anden stor udfordring, som kommer i 2013 og 14, er de kommende krav til, at almene vandværker skal indføre vandværksledelse og dokumentation. En udfordring, som faktisk kan medføre, at vandværkerne bliver fagligt styrket, hvis opgaven tackles på rette vis.
FVD Region Nords bestyrelse har besluttet at afprøve et tilbud om et leverandørbaseret ledelsessystem, kaldet KUV (Kollektiv Udvidet Vandværkspasning), og som vi har søgt støtte til gennem VTU-Fonden. Da vi desværre ikke fik støtten bevilget til demoprojekt, har bestyrelsen besluttet at donere et beløb til at vise eksempler på at indføre ledelsessystem gennem samarbejder i Vandråd.
Vi håber, at KUV-projekter i Vandråd kan bidrage til samarbejder på tværs af vandværker med de fagfolk blandt leverandørerne, som tilbyder dette.
Grundfos, Silhorko og mange andre leverandører har de sidste 2 år været rundt hos mange vandråd og holdt temaaftener for at fortælle om projektet, og med en af disse leverandører spidsen vil der blive udarbejdet en brochure, som forklarer om dette meget enkle KUV-ledelsessystem, som alle vandværker kan indføre. Derigennem styrkes sikkerheden på vandværket, og på en let måde opbygges viden om vandværksdrift hos bestyrelsen og vandværks-passeren. Ikke mindst sikrer vandværket sig mod tab af denne viden.
Alle gode kræfter skal bruges i den gode sags tjeneste om bevarelse af den decentrale vandforsyning.”

Vores fremtidige motto kunne være:
Samarbejd og overlev!