Tilbagestrømssikring af almindelige husstande

Som følge af kraftig forurening af drikkevandet i et vandværk på Østsjælland tilbage i 2007 har der været stigende fokus på sikring af drikkevandet. Vandværkets ledningsnet blev forurenet med teknisk vand (renset spildevand) fra områdets renseanlæg. Som følge af forureningen blev 224 personer syge.

Der er i tiden efter udarbejdet Rørcenter-anvisning 015, oktober 2009 (findes på FVD’s hjemmeside under menupunktet »Lovgivning« og derefter »Vejledninger«).
Rørcenter-anvisning 015 er i 2010 indskrevet i »Bygningsreglementet« (BR 10), således det nu er juridisk bindende.
Der har været rimelig stor fokus på tilbagestrømssikring af vandværkernes »farlige kunder« (landbrug, industrivirksomheder, institutioner m.m.), men vi skal huske, at reglerne gælder alle kunder, altså også almindelige husstande.

Regler ved nybyggeri
Reglerne er rimelig klare, når det gælder etablering af nybyggeri. Her skal der installeres kontrollerbar kontraventil ved husstandsinstallationens begyndelse (lige efter vandmåleren). Ansvaret ligger her hos bygherre og i praksis den autoriserede VVS installatør.

Hvad er forskellen på almindelig kontraventil og kontrollerbar kontraventil
Som navnet siger, er en kontrollerbar kontraventil i princippet blot en almindelig kontraventil, der kan kontrolleres, når den er monteret i installationen.
Forskellen består i, at den kontrollerbare kontraventil har aftap med prop. Kontrolmuligheden består i at fjerne proppen i trykløs tilstand og konstatere, om vandet i husinstallationen løber tilbage – altså tjekke kontraventilens funktion.

21 21-1

Regler ved eksisterende tilslutninger
Det er straks lidt mere kompliceret, når det gælder tilbageløbssikring af eksisterende husstande.
Rørcenteranvisning 015 siger, at ved væsentlige ændringer af husets vandinstallation skal der installeres kontrollerbar kontraventil (altså som regler ved nybyggeri).
Hvad er så en væsentlig ændring? Der er i Rørcenteranvisning 015 vist eksempler på forhold, som kræver, at anlægget skal opfylde nybygningskrav.
Et af eksemplerne er: Flytning, ændring eller ombytning af en målerinstallation.
Samtidig er der i Rørcenter-anvisningen 015 forhold i husinstallationen, hvor montering af kontrollerbar kontraventil kan udgås. MEN det betyder at hver enkel husinstallation skal kontrolleres fra A til Z, hvorvidt hver enkelt installationsgenstande (tappesteder m.m.) opfylder disse krav. Man må derfor konstatere, at den enkle og sikre vej til opfyldelse af lovens krav er at installere en kontrollerbar kontraventil ved vandinstallationens start (lige efter vandmåleren).

Hvad er den bedste praktiske løsning!?
At installere ovenstående kontrollerbar kontraventil i eksisterende husinstallation er i praksis dyrt og besværligt. Årsagen er, at ventilen skal »skæres« ind i installationen, og pladsforhold kan gøre denne opgave nærmest umulig.
På det danske marked findes der kontrollerbare målerforskruninger, der har samme mål som de forskruninger, der er monteret i en eksisterende målerinstallation.
Som vist herunder kan den kontrollerbare målerforskruning således anvendes ved målerskift.

21-2 21-3

Udskiftning til anden målertype
Har vandværket ønske om at udskifte de gamle mekaniske vandmålere til nye elektroniske målere med fjernaflæsning, findes der også på markedet en løsning med kontrollerbar kontraventil. De nye elektroniske vandmålere har ofte et kortere indbygningsmål. De gamle mekaniske målere har ofte en længde på 190 mm, mens de nye elektroniske målere er 130 mm. Der skal derfor ofte anvendes et passtykke, der udligner differencen på de 60 mm (190 mm-130 mm). Disse passtykker eller udligningsstykker findes på det danske marked med kontrollerbar kontraventil.

Konklusion
Den enkle og sikre måde at opfylde lovens krav om tilbagestrømssikring er, hvis vandværket tager beslutning om anskaffelse at kontrollerbar kontraventil i form af ny målerforskruning eller udligningsstykke med kontrollerbar kontraventil.
Når der skal udskiftes vandmålere udleveres denne sammen med den nye vandmåler.
Den store gevinst ved dette er, at vandværket sikrer deres vand mod forurening og det for alle parter er den billigste løsning.