Tilbud til bestyrelser for regionerne, vandråd, kontaktudvalg og vandværksgrupper.

Et godt tilbud fra en kreds af leverandører og Vandguiden til Vandværker
Vandguiden 2013 har udviklet sig til en lille håndbog for vandværksfolk til inspiration om bedre sikkerhed i driften på vandværk og dermed en bedre drikkevandssikkerhed. Her kan både almene vandværker, industri og enkeltanlæg finde inspiration til bedre overvågning, sikkerhed m.m.

Den såkaldte KUV-gruppe bag initiativet til ca. 15 temaaftener, som er afholdt i 2011 og 2012, tilbyder også i 2013 at komme ud til endnu flere vandråd. Nu med to programmer, som også kan kombineres efter bestyrelsernes ønske. Der vil også kunne afholdes enkelte temadage. Kontakt DVN for koordineringen af disse temamøder.

De to programmer er:

Temaaften eller temadag – for Vandråd
1. Fremtidens Vandværkspasning & Opfølgningsprogrammet
2. KUV – et pletskud i vandværksledelse! Hvordan kan vi sammen indføre vandværksledelse?

Baggrund og eksempel på tekst til indbydelse til egne medlemmer:
• Kravet til dokumentation af rent drikkevand og den løbende  tilstand for driften er stigende.
• De fleste vandværksfolk ønsker at kunne fastholde den  decentrale vandforsyning med egen lokal vandværks-passer.
• Der stilles krav om, at vandværker indfører system  for vandværksledelse.
• Vores lokale Vandråd kan gøre en stor forskel, bl.a. ved at få sat fokus på emnet vandværkspasning og vandværksledelse. Vandværksfolk samles og udveksler erfaringer, og der kan f.eks. nedsættes arbejdsgrupper for Fremtidens Vandværkspasning & Ledelse.
• Kan vi sammen sætte et system op, som både er billigt og effektivt, som alle vandværker kan anvende og dermed undgå forurenet drikkevand og lukning af flere vandværker?
• Kan vi blive enige om at samarbejde og benytte Internettet til samarbejde samt danne netværk mellem de lokale vandværker og de firmaer vi selv ønsker, der skal deltage som fageksperter, når vi har brug for mere eller ny viden om vandværksdrift?
• Vandrådet har derfor inviteret nedenstående firmaer til at give  deres forslag til bedre vandværkspasning og gode råd.
• Temaaftenen slutter med et forslag til samarbejde om opgaven  »indføre vandværksledelse i netværk«, som der kan følges op på  og projektet gennemføres!

Program for en temaaften kunne f.eks. være følgende:
1. Indledning ved vandrådets formand.
2. Gode råd om pasning af indvindingsboringer, overbygning samt råvandsindvinding og råvandsledning v/A. Højfeldt eller T. Brøker (Sjælland).
3. Vandbehandling med lukkede og åbne filtre – de vigtigste  forholdsregler ved det løbende tilsyn og overvågning  v/vandbehandlingsfirmaet Silhorko – Eurowater. 
4. Pasning, vedligeholdelse og automatisk overvågning  af pumper – v/Grundfos.
5. Egenkontrol for coliforme bakterier, total kim og udvalgte  kemiske parametre v/DVN. 
6. Få overblik over ledningsnettet med digital ledningsregistrering. Forskellige rørsystemer og deres tilstand. v/Thvilum og Wavin
7. Inspektion af rentvandstanke med robot v/Danwatec.
8. KUV – et pletskud i vandværksledelse.  Kursus om og på eget vandværk v/DVN.

KUV står for kollektiv Udvidet Vandværkspasning & ledelse
KUV – et pletskud i vandværksledelse! Går i korthed ud på at vise jer, hvordan vandværker enkeltvis eller i grupper kan få et kursus om eget vandværk på eget vandværk. Det er nu engang den mest effektive måde, at der afholdes et kursus på, at man lærer direkte om sit eget anlæg. I arbejder selv med programmet, i den tid I nu har brug for, for at indføre ledelsessystemet. Vandværker vælger selv, hvilke leverandører man ønsker, der skal indgå i vandværkets faglige netværk. På den måde kan man på en enkelt og let måde blive holdt fagligt ajour og få hjælp til service og overvågning via Internettet. Der kan læses mere om KUV på www.mitvandvaerk.dk.

KUV-gruppen og tilbud til Vandråd og Vandværksgrupper Firmaerne i projekt KUV-gruppen har besluttet at fortsætte med tilbud om temaaften for Vandråd i 2013 samt opfølgende møder med vandværker, som ønsker gennemført KUV-projektet eller andre opgaver. I 2013 vil alle firmaerne udstille endnu mere om deres specialviden indenfor vandværksdrift på www.vandarkiv.dk i form af faglige artikler, emner under leverandørregister og produktblade under rubrikken markedsplads, så det er let for vandværksfolk at finde den nyeste information på området. Det er derfor en god idé at sætte dette link på vandværkets egen hjemmeside.

Nyhed!
I 2013 tilbydes udvalgte vandråd og regioner, at der arrangeres temadag på et udvalgt vandværk med undervisning på stedet i udvalgte emner.

Hvis dit vandråd i 2013 gerne vil arrangere en temaaften om ledelsessystem og om fremtidens vandværkspasning eller holde en opfølgning på et tidligere møde eller der arrangeres en temadag, kan I sende en mail til DVN på dvn@dvn.dk eller ringe til Dorthe på tlf. 98 66 66 66.
kuv