Tilstandsrapport om vandværkets nydannede grundvand

I Vandguiden 2011 blev der fortalt om værktøjet DAVIS og om muligheden for, at det enkelte vandværk hvert år kan få udarbejdet en tilstandsrapport for sit nydannede grundvand. Vi havde eksempel med fra Vandforsyningen Brovst og Omegn.

Det oprindelige DAVIS-projekt er nu vedtaget ændret og dermed gjort betydelig billigere.davis

Baggrunden er, at vi har erfaret, at GIS-delen i projektet kun anvendes meget lidt, og at det er ConTerras pdf rapporter, som sammenlagt har den største værdi for det enkelte vandværk. Desuden indebærer ændringer i landbrugsdataregistrene, at koblingen til GIS ikke er uden problemer. Konsortiet har derfor valgt at fjerne online GIS-delen, og i stedet udarbejde en årsrapport med dataudtræk fra CT-tools.

Vandværkets datagrundlag vil stadig være tilgængeligt via ConTerra, men vil ikke være tilgængeligt via en web-løsning. Data kan benyttes af en fagkonsulent via en serverløsning hos ConTerra.

Derfor kan man sige, at vandværket får de vigtigste nøgletal for overvågningen i årsrapporten, en slags tilstandsrapport for det nydannede grundvand, så det er muligt at se, hvordan udviklingen i gennemsnit forløber år for år. På dette grundlag kan vandværket beslutte, om der skal foretages en nøjere gennemgang af de landbrugsmæssige baggrundsdata.

I den nye årsrapport vil der endvidere være oplysninger om visse arealanvendelser, som kan have betydning for valg af analyseprogram for pesticider. Der vil foruden oplysninger om slam være oplysninger om frugtavl og kartofler, som også har betydning for den fremtidige overvågning.

7 7