Unge i folkeskolen skal lære om vand

Syddjurs Kommunes skoleområdet har indgået en ny aftale med Syddjurs Vandråd. Aftalen indebærer, at der kan udbydes undervisning af skoleelever på kommunens vandværker. Desuden udvikler Syddjurs vandråd i samarbejde med lokale skoler et nyt undervisningsmateriale, som kan anvendes af skolerne.

Syddjurs Vandråd har udviklet et nyt undervisningsmateriale, der kan anvendes til undervisning om vand og vandkvalitet, hvor elever besøger det lokale vandværk. Materialet bliver målrettet undervisningsforløb for elever fra 7. – 9. klassetrin. Det unikke ved materialet er, at det er praktisk og jordnært. Der skal arbejdes »hands-on« med opgaverne. Det er ikke blot et skriftligt materiale, som eleverne skal læse.

Undervisningstilbuddet er en del af den såkaldte åbne skole, hvor en lang række undervisningsforløb uden for skolens område samles på hjemmesiden http://skolenivirkeligheden.dk/syddjurs. Materialet stilles gratis til rådighed for skolerne af Syddjurs Vandråd.

Formand for udvalget for familie og institutioner Per Zeidler udtaler om det nye tilbud:
”De seneste nyheder om målinger med forurenet vand fra vandboringer rundt om i landet viser, at vi alle er nødt til at være bevidste om bevaringen af vores vandkvalitet. Derfor er jeg rigtig glad for den nye aftale med Syddjurs Vandråd om udvikling af et nyt undervisningsforløb på vandværkerne. Det er et super initiativ fra vores vandråd, tak for det. Jeg er sikker på, at tilbuddet bliver et væsentligt tilbud i den åbne skole.”

Formanden for Syddjurs Vandråd, Sven Weel Jensen glæder sig over, at Syddjurs Kommune tog udfordringen op, og at det er lykkedes at indgå en aftale med kommunen, hvor alle elever får adgang til at arbejde med vand som tema – lokalt funderet mellem den enkelte skole og det lokale vandværk.

Sven Weel Jensen siger om initiativet:
”Vi tog kontakt til skoleforvaltningen med vort tilbud om dette forløb, da vi gennem arbejdet med at sikre  drikkevandskvaliteten for vandværkernes forbrugere blev opmærksom på vigtigheden i at lære de kommende
forbrugere om betydningen af rent og sikkert drikkevand. Vores tanke var, at vi gennem børnene kan påvirke forældre og bedsteforældre til en mere bevidst omgang med vores allesammens drikkevandsressource og undgå forurenende stoffer. Den seneste tids fund af pesticider og mikroplast i drikkevandet har om muligt aktualiseret dette endnu mere.”

Som et led i undervisningsforløbet får skolen efter aftale med vandværket adgang til hjemmesiden www.mitdrikkevand.dk. Hjemmesiden holdes opdateret med data og informationer om vandværkernes drift. Her
får skolerne mulighed for at få adgang til vandværkets analyseresultater, nøgletal og egenkontroller. Udviklingen af undervisningsmaterialet starter med et pilotprojekt, hvor Rønde Skole og Rosmus Skole deltager sammen med henholdsvis Rønde Vandværk og Balle Vandværk.

For yderligere oplysninger kontakt formanden for udvalget for familie og institutioner Per Zeidler på 5192 3713, Sven Weel Jensen på 40 15 46 81 eller skole- og dagtilbudschef Per Viggo Larsen på 24 48 65 78.