Unge i folkeskolen oplyses om vand

Vandråd, vandværker og skoler samarbejder

Af Thorkil Christensen.

Unge må gerne vide, at rent drikkevand ikke er nogen selvfølge, og at vi i Danmark gør en stor indsats for at sikre vandkvalitet og for at undgå forurening.

Derfor har Syddjurs Kommunes skolevæsen indgået aftale med Syddjurs Vandråd. Aftalen indebærer mulighed for undervisning af skoleelever
på kommunens vandværker. Desuden er vandrådet med i udviklingen af nyt undervisningsmateriale som kan anvendes af skolerne.

Syddjurs Vandråd har allerede udviklet undervisningsmateriale om vand og vandkvalitet, hvor

i indgår, at eleverne besøger det lokale vandværk.

Materialet målrettes undervisning for elever fra 7. – 9. klassetrin. Det unikke ved materialet er, at det er praktisk og jordnært. Der skal arbejdes
”hands-on” med opgaverne og det er ikke blot et skriftligt materiale,som eleverne skal læse.

Tilbuddet er en del af den såkaldte ”åbne skole”, hvor en lang række undervisningsforløb uden for skolens område indgår. Lokalt er disse forløb
samlet på hjemmesiden http://skolenivirkeligheden.dk/syddjurs. Materialet stilles gratis til rådighed for omådets skoler af Syddjurs Vandråd.

Formanden for Syddjurs Vandråd, Sven Weel Jensen, glæder sig over, at Syddjurs Kommune tog udfordringen op, og at der er indgået en aftale
med kommunen, så alle elever kan få adgang til at arbejde med vand som tema – lokalt funderet mellem den enkelte skole og det lokale vandværk.

Sven Weel Jensen siger om initiativet:
– Vi tog kontakt til skoleforvaltningen med vort tilbud om dette forløb,da vi gennem arbejdet med at sikre drikkevandskvaliteten for vandværkernes
forbrugere blev opmærksom på vigtigheden af at lære de kommende forbrugere om betydningen af rent drikkevand. Vores tanke var,
at vi gennem børnene kan påvirke forældre og bedsteforældre til en mere bevidst omgang med vores drikkevandsressource og undgå forurenende
stoffer, siger Sven Weel Jensen.

Den seneste tids fund af pesticider og mikroplast i drikkevandet har om muligt aktualiseret arbejdet endnu mere.

 

Som et led i undervisningsforløbet får skolen efter aftale med vandværket adgang til hjemmesiden www.mitdrikkevand.dk. Hjemmesiden holdes
opdateret med data og informationer om vandværkernes drift. Her får skolerne mulighed for at få adgang til vandværkets analyseresultater,
nøgletal og egenkontroller.
Udviklingen af undervisningsmaterialet er indledt med et pilotprojekt, hvor Rønde Skole og Rosmus Skole på Djursland deltager sammen med
Rønde Vandværk og Balle Vandværk.