Vandprøver fra enkeltvandforsyninger

Små vandværker, som forsyner mindre end 10 forbrugere, bliver af kommunen typisk krævet en dokumentation for vandkvaliteten hvert 5. år. Hvis laboratoriet bliver bedt om at foretage en af kommunen krævet vandanalyse, gerne en »Forenklet Kontrol«, så sørger laboratoriet for, at kommune, sundhedsstyrelsen og Danmarks Miljøportal (Geus Jupiter database) modtager
resultat af vandprøven samtidig med ejeren af vandforsyningen. En »Forenklet Kontrol« omfatter analyse for bakterier, pH, ledningsevne (et mål for indhold af salte), nitrat og fosfor. Det
kan ofte være en god idé at supplere med analyse for jern og mangan. I visse tilfælde kan en analyse for pesticider også anbefales.

Hvis ejeren af en vandforsyning ønsker en vandanalyse, som ikke skal anvendes til myndighedskontrol, så er det naturligvis muligt at bestille en vandprøve kun til eget brug. Kravet til at myndighederne bliver orienteret om analyseresultatet samtidig med ejeren, kan dermed ikke opfyldes. En sådan prøve kan derfor ikke efterfølgende »konverteres« til en officiel prøve, som kommunen forlanger. Med denne baggrund er det vigtigt, at rekvirenten af vandanalysen gør sig klart, hvad analysen skal bruges til.

Følg analysen via Internettet
Når vandprøven registreres på laboratoriet, så modtager rekvirenten og andre, hvis det ønskes, en e-mail med en PDF-fil, som indeholder analyseattesten. Dette skal opfattes som en kvittering med mulighed for at kontrollere, om analyseprogram og kopimodtagere er som ønsket.

Analyseringen af prøven kan nu løbende følges ved blot at klikke på PDF-ikonet i den fremsendte mail. Analyseattesten er således »levende«, idet den altid er opdateret med nyeste analyser.
Analysetiden er typisk 5-10 arbejdsdage, hvorefter den færdige analyseattest sendes med en ny mail til de ønskede adresser. Hvis det er en officiel prøve, så sendes den også til de pågældende myndigheder.

AnalyTech Miljølaboratorium A/S er et uafhængigt firma med mange akkrediteringer, som også omfatter udtagning og analyser af drikkevand.