Vandværkerne bør huske telefonbogen!

– Husk telefonbogen når der skal gøres opmærksom på vandværkets eksistens, hvem der er driftsbestyrer, og hvilket nummer man kan ringe til, hvis der er et vandforsyningsproblem, som skal løses!
Sådan lyder det fra formanden for den landsdækkende organisation Danske Lokal Telefonbøger, Kurt Larsen, Ikast, i debatten om offentlige og halvoffentlige institutioners brug af medier.
– Nogle vand- og varmeværker sparer telefonbogsannoncen bort, fordi de mener, at det er tilstrækkeligt at være på internettet. Hertil kommer, at man i visse kredse bevidst arbejder for at overflødiggøre de trykte telefonbøger, som, nogle hævder, er forældede. Men det er jeg langt fra enig i, siger Kurt Larsen.
Telefonbogen bruges stadig – især af personer i aldersgruppen fra 40 år og opefter. Men der er forskel på, om det er i det indre København eller i en stationsby i Jylland.
Den lokale telefonbog er overskuelig, og fungerer som oplysningsbog for mange borgere. Derfor mener Kurt Larsen, at det er vigtigt, at vandværket husker at annoncere i telefonbogen, så numre, navne og adresser er til at finde for en forbruger. Det er trods alt ikke hver dag, man skal have fat i sit vandværk, men når det er aktuelt, er det meget rart, at det er nemt at finde telefonnumre og navne på personer i bestyrelse eller driftsafdeling.
– Og derfor mener jeg, at de 500 kr. til 1000 kr., som en telefonbogsannonce koster om året, er givet godt ud. Det er god forbrugeroplysning at være med i den lokale bog. Den seneste markedsundersøgelse fra foråret 2009 viser da også, at 62 pct. af personerne over 70 år stadig hoved-sagelig anvender telefonbogen, og at 50 pct. af 1000 respondenter i undersøgelsen nævner,
at det er telefonbogen, de anvender, når de f.eks. skal finde en håndværker. Vandværket kommer ind under denne kategori, siger Kurt Larsen. Telefonbogsudgiverforeningens formand advarer
dog vandværksledelsen om, at der stadig florerer såkaldte »fup-telefonbøger « på markedet. Både på papir og på internettet. Vil vandværksbestyrelsen sikre sig mod at blive snydt, er det klogt ved henvendelse at spørge ind til, om det nu også er den lokale velkendte telefonbog, der er tale om, og at få en eventuel aftale på skrift.

– Det er god forbrugeroplysning, at vandværket er med i den lokale telefonbog.