Vandværket i Skolen

Projekt ”Vandværk i Skolen” – Kongerslev Vandværk

I denne artikel sættes der fokus på fordele ved samarbejde mellem et vandværk og skolen, hvor egne forbrugere har børn eller børnebørn, der får undervisning.
Fra ide til handling: – eksempel fra Kongerslev Vandværk.

”mindst 5 fluer med et smæk”
Den helt enkle ide er, at bestyrelsen for Kongerslev Vandværk i foråret 2017 tilbyder et minikursus til de lærere fra Kongerslev Skole, som ønsker inspiration til selv, at undervise om drikkevand med udgangspunkt i det lokale vandværk.
I øvrigt et initiativ, som faktisk allerede er med i den nye folkeskolereform, hvor lokale virksomheder med fordel kan indgå i undervisningen: 

1. Hvor kommer skolens eget drikkevand fra og hvad sker der med vandet, inden det løber ud af hanen i klasselokalet – det var allerede 2 spørgsmål, som mange forbrugere og børn måske ikke lige kan svare på. Mange andre vigtige spørgsmål kan stilles, og herved bliver undervisningen pludselig meget konkret og vedkommende. En undervisning, hvor emnet ”vand” kan anvendes både i dansk, matematik, naturlære, fysik og kemi/biologi – altså et godt emne til en
tværfaglig undervisning.

2. Det materiale, der udvikles, indeholder stort set det samme, som et nyt bestyrelsesmedlem bør vide om eget vandværk. Materialet er derfor også egnet til selvstudie i bestyrelsen.

3. Gennem undervisningen af eleverne, inddrages forældre og bedsteforældre, og projektet kan således indgå som en årlig aktivitet, som kan virke som en forebyggende indsats mod forurening via viden og omtanke.

4. Med projektet kan det lokale vandværk synliggøres på en helt ny måde – og et årligt tilbagevendende projekt, som kommunen kan godkende som en aktivitet i forbindelse med indsatsplanen.

5. Interessen øges også for vandværkets årlige generalforsamling og dermed også muligheden for nye  bestyrelsesmedlemmer, så projektet også på den front medvirker til overlevelse.

Kongerslev Vandværk – Ledelses- & Vandværks-passer System i en ”KUV Light – version”
DVN har taget udgangspunkt i det materiale, som vandværket i forvejen har – nemlig deres KUV Ledelses- & Vandværks-passer System. 
Materialet er gjort let tilgængeligt med ekstra forklaringer sammen med et kort diasshow. Her gennemgås de punkter, som bekendtgørelse nr. 132 i forvejen har defineret, og som er et minimum for et kursus og ledelsessystem for vandværks-passere – men kortere og med flere grundlæggende forklaringer. Det er aftalt, at materialet skal passe til en interesseret lærergruppe, som vil undervise i skolens afgangsklasser og nedefter.
KUV – light vil derfor også passe til nye folk i bestyrelsen. 
Sideløbende med teksterne om Kongerslev Vandværk kan læreren bruge et kort diasshow – også med ekstra og enkle forklaringer.
Efter en undervisning af fx en 9. klasse vil det så være oplagt, at den pågældende lærer giver eleverne nogle opgaver og får arrangeret en besigtigelse på vandværket, hvor vandet følges fra boring til forbruger.

Ekstra viden og spørgsmål/svar:
I DVN’s vejledning om projektet (findes under FILARKIV) opfordres nye bestyrelsesmedlemmer og skolens lærere og elever til også at anvende Vandguiden og Vandguiden.dk i undervisningen.

Her findes:
• Forklaringer på vandværkstekniske ord og emner
• Svar på typiske spørgsmål.
• Artikler om emner indenfor vandværksdrift
• Mulighed for at eleverne kan stille spørgsmål (helst samlet fra klassen) og få svar via Vandguiden.dk
• Henvisninger til andre gode kilder til viden 

DVN stiller flere vejledninger om vandværksdrift til rådighed for abonnenter.
Fx: vejledning om
• Indvindingsboringer og tilstandskontrol
• Vandværket og vandbehandling
• Rentvandstanken – forebyggelse og handlingsplan
• Mikrobiologisk egenkontrol (bakterier) – kim 22 og 37 gr. + Coliforme + e-coli
• Kontrol af eget analyseprogram med eksempel på en god oversigt
• Bedre brug af sine analyser samt indføre en generel risikovurdering
• Projekt ”Vandværket i Skole”

Findes ved login på menuen FILARKIV på forsiden