Vandværket i skolen

Hvad er drikkevand? Hvor kommer drikkevandet fra? Hvordan bliver det til drikkevand? Er vores drikkevand sundt? Hvordan passer vi på vores drikkevand? Hvem bestemmer over vores drikkevand? Og mange andre spørgsmål om drikkevand.

Drikkevand er en uundværlig ressource, som vi skal passe på. Og som vore efterkommere skal kunne nyde godt af i samme grad, som vores og tidligere generationer har kunnet. Derfor har vi en forpligtelse til at formidle information om det gode drikkevand til vores børn og børnebørn. For de fleste af os, som sidder i de private vandværkers bestyrelser, er det formentlig børnebørnene, der ligger os mest på sinde. Hvor kan vi som vandværker med størst effekt hjælpe vores børn og børnebørn med viden? Et oplagt sted at starte er i skolen. Vi kan som vandværksfolk hjælpe skolen, dens lærere og elever med fundamental viden om det drikkevand, der kommer ud af vandhanen.

Vi vandværksfolk fra de forbrugerejede vandværker bør vise vejen til sikkert drikkevand langt ud i fremtiden. Vi har en forpligtelse til at give vores viden fra os. Det kan f.eks. ske i et samarbejdsprojekt mellem de lokale skoler og vandværker, hvor vandværksfolk, naturforvaltning, skoleforvaltning, skoler og engagerede lærere går sammen om at løfte opgaven. Vi vandværksfolk kan noget om vand i praksis. Vi kan formidle »hands on« viden. Har vi så ikke en samfundsmæssig forpligtelse til at gøre det?

Vandværket i Skolen er et projekt, som er udsprunget af et samarbejde mellem Norddjurs kommune og Trustrup-Lyngby Skole, Norddjurs Vandråd og DVN. Syddjurs Vandråd arbejder på at tilslutte sig projektet, så det kan danne rammen om et samarbejde, der dækker hele Djursland

Projektet bygger på ideer til at involvere børn i, hvor vandet stammer fra. At vand ikke blot er noget, der kommer ud, når man åbner for vandhanen. Sigtet er at kunne besvare de spørgsmål, som er rejst i indledningen til denne artikel. Spørgsmål, som alle skolebørn helt naturligt stiller. Skolen og dens lærere kan i det faglige arbejde inddrage vandets vej fra grundvand til drikkevand gennem hele skoleforløbet fra 0. til 10. klassetrin. Processen, dens arbejdsgange, og de risici, der opstår undervejs, kan indarbejdes i forskellige skolefag. I flæng kan nævnes at fag som dansk/kommunikation, matematik, fysik, kemi, natur og teknik, etc. er naturlige fag, som skal bruges i læringsprocessen om vand og dets vej fra regn over grundvand til drikkevand. Samtidig involverer det ad indirekte vej børnenes forældre og bedsteforældre i indsatsen for beskyttelse af drikkevandet gennem reduceret gødskning og sprøjtning også i private villahaver.

Et yderligere aspekt ved projektet er, at det gennem samarbejdet mellem skole og vandværk bidrager til, at den øgede oplysning om drikkevandskvaliteten kan forebygge fremtidige forureninger. Derved kan der formentlig spares betydelige summer i indsatsplaner, der ikke bliver nødvandige.