Vedligeholdelse af vandværker

I Vandguiden 2010 skrev jeg en artikel omkring vedligeholdelse af vandværker, eller rettere problematikken og risikoen ved den manglende vedligeholdelse. Temaet var netop at få styr på, hvornår »hvem har gjort hvad«, og om tingene er optimerede efter den aktuelle drift. Endvidere er det altid vigtigt at vide, hvornår tingene er efterset, og
hvad man fandt.

De mange vandværker, som jeg har kontakt med, er alle ansvarlige værker, der vedligeholder produktionsapparatet efter behov, og så godt som økonomien tillader. I virkeligheden er jeg overbevist om, at netop det er det generelle billede. Men det ændrer ikke ved, at det kan være svært at holde styr på alt, hvad der sker, hvem der gør hvad og hvornår. Som vandværks-passer skal man selvfølgelig også vurdere, hvordan man administrerer sin tid bedst muligt. Det er jo ofte baseret på frivillighed eller deltid, men også som fuldtidsansat, så er der mange opgaver at varetage på et vandværk.

Det er derfor en stor glæde, at netop det emne er hovedtemaet for dette års udgave af lommebogen, for vi finder, at det er på tide, at der kommer noget nytænkning ind i forhold til den måde, vi driver vores værker på. Dette gælder både på det tekniske og det administrative plan. Rigtig mange værker er pressede på økonomien, og desværre så kan overraskende og uforudsete udgifter pludselig fjerne de midler, der ellers skulle have været brugt til en mere forebyggende vedligeholdelse.

Forebyggende vedligeholdelse, vedligeholdelsesplaner, serviceaftaler, krav til hygiejne, klare krav til leverandører og egenkontrol er begreber, som, vi både håber og tror på, bliver helt normale, når det handler om moderne vandværksdrift. Et moderne vandværk er faktisk en kompliceret fødevareproduktion, og selvom vi ikke arbejder med let fordærvelige varer, så er det meget vigtigt, at vi sørger for, at alle omkring værket tænker »fødevaresikkerhed«, når de arbejder på og med værket.

Derfor er vi hos Danwatec også stolte over at være inviteret med omkring KUV-samarbejdet, hvor vi kan tilbyde forskellige løsninger, der netop har til formål at få tingene dokumenteret og få sikret, at vedligeholdelsen af værkets produktion bliver skemalagt. Projektet er nu sat i gang og vi har store forventninger til, at KUV kan bibringe en langt højere sikkerhed for, at alle opgaverne på vandværkerne bliver udført professionelt og af de absolut mest kompetente aktører. På sigt er det vort håb, at KUV kan være et middel til at sikre en høj forsyningssikkerhed og fastholde og forbedre vandkvaliteten på det enkelte vandværk.

Målet må være, at enhver, der opererer på vandværket, har den fornødne uddannelse og kompetence og samtidigt et system, der stort set automatisk sørger for, at alle relevante oplysninger bliver rapporteret. Altså reelt et kvalitetssikringssystem, der er på lige fod med det, der i dag anvendes indenfor alle andre fødevarebrancher.

KUV er altså et styringsredskab, hvor vandværkets opgaver kan skemalægges, så der kommer struktur på økonomien, og vi får sikret, at ingen opgaver går i »glemmebogen« for så pludselig at dukke op med store økonomiske konsekvenser til følge. KUV vil på sigt også være et redskab, hvor I kan sikre jer, at den enkelte leverandør leverer den fornødne dokumentation, så også vitale beregninger og informationer er sikrede på værket for eftertiden. Systemet er således bestyrelsens ansvar og dens redskab til at sikre værkets fremtid.

Hvis I ønsker at høre yderligere om KUV, så besvarer vi gerne alle spørgsmål og henvendelser herom. Ring og spørg efter Karsten eller Jacob på tlf. 22 25 73 50.