Vejen til rent drikkevand

Alle vore decentrale almene vandværker er lovmæssigt blevet pålagt at indføre et Ledelsessystem og få det implementeret inden udgangen af 2014.peter petersen

Ledelsessystemet er et rigtigt godt redskab for hele vandværksbestyrelsens fremadrettede arbejde. Det er vigtigt, at hele bestyrelsen er aktiv i arbejdet for at sikre godt og rent drikkevand til forbrugerne. Her har systematisk opsyn og vedligeholdelse af vandværkerne og ikke mindst boringerne stor betydning.

Systemet er også et værdifuldt værktøj i forhold til de kommende indsatsplaner, som kommunerne arbejder med. Her har vandværkerne virkeligt noget at byde ind med. Vi vandværksfolk, der er valgt af forbrugerne, er nok dem der mest af alle, har et ønsker om rent drikkevand, her og nu og i fremtiden. Forbrugerne forventer af os, at vi bestræber os på at sikre rent drikkevand og forvalter deres penge på en økonomisk og forsvarlig måde uden unødige fremadrettede omkostninger for forbrugerne.

Vi bør have en holdning til, hvordan vi når dette mål. Bl.a. ved at gøre brug af den faktuelle viden vi opnår på vandværkerne, derudover, at bruge den nyeste viden inden for overvågning til at nå målet, og at vi ikke ser landbruget som en fjende, men derimod som en god samarbejdspartner.

Oksbøl Sogns Vandforsyning er et af syv private vandværker på Nord Als. Derudover er der et større kommunalt ejet forsyningsselskab. Sønderborg Kommune startede allerede i 2012 med oplæg til en kommende indsatsplan for Nord Als.

Planerne var i første omgang moderate, men blev pludselig skærpet og udvidet til at omhandle ca. 200 ha., hvor man ville indføre forbud mod brug af pesticider og en kraftig reduktion af gødningstilførslen. Det var en eskalering, som de private vandværker ikke kunne tilslutte sig. Planerne er baseret på forsigtighedsprincippet, og her mangler vi beviserne. Der er overhovedet ingen garanti for, at vi får rent vand for pengene.

Alle de private vandværker på Nord Als gik sammen og dannede Nord Als gruppen. Efterfølgende hyrede vi hydrogeolog Jørgen Krogh Andersen fra DVN til at udarbejde et alternativt oplæg til en indsatsplan. Dette oplæg er efterfølgende forelagt politikerne for teknik og miljø samt embedsmændene i Vand og Jord i Sønderborg Kommune på et møde den 22. oktober 2014.

Jeg mener, at det var et konstruktivt møde, hvor politikerne lyttede, og jeg har den opfattelse, at de vurderer ”vores” forslag og argumenter som troværdige, hvorimod forvaltningens folk klamrer sig til forsigtighedsprincippet, frem for en dokumenteret indsats. Der blev på mødet oplyst fra kommunens side, at der vil blive udarbejdet 16 indsatsplaner i hele Sønderborg kommune. Vi vil nu opfordre de øvrige vandværker i kommunen til at tilslutte sig vores forslag til indsatsplan. Hvis vi står sammen, bliver vi meget stærkere.

Selv om kommunernes indsatplaner først skal være færdige i udgangen af 2017, så er det nu vandværkerne skal på banen og komme med deres udspil, inden embedsværkets blæk bliver tørt.