Vi har alle et ansvar for vores drikkevand

I Danmark har vi en unik vandforsyning!

For det første stammer vores drikkevand fra grundvand, vi i langt de fleste tilfælde kan drikke efter kun en simpel behandling (filtrering og iltning). Det er der ikke mange andre lande, der kan bryste sig af!

Det betyder, at vi alle har et ansvar for at passe på vores grundvand. Det gælder både landbruget, virksomhederne og os selv som privatpersoner. Vi bor nemlig oven på vores drikkevand. Den situation skulle vi gerne fastholde også i fremtiden og derfor har en vandforsyning af høj kvalitet også høj prioritet i regeringen.

For det andet leveres vores drikkevand fra mange vandforsyninger og enkeltboringer spredt ud over hele landet. Det giver grobund for lokalt samarbejde og engagement om vandforsyningen, en tanke, jeg personligt er rigtigt glad for.

Jeg er nemlig ikke i tvivl om, at der findes mange rigtigt engagerede »vandmænd« ude i landet, som dagligt er med til at sikre det gode drikkevand. Når vand fra 75 vandværker fra hele landet selv melder sig til at deltage i konkurrencen om at blive kåret som »det mest velsmagende drikkevand i Danmark« ved Dansk Vand Grand Prix 2008 vidner det om en faglig stolthed over det produkt, vi alle er så afhængige af – nemlig godt drikkevand. Den faglige stolthed og professionalisme i branchen har jeg stor respekt for.

Den decentrale vandforsyningsstruktur, vi har i Danmark, gør det ekstra vigtigt, at alle involverede kender nødvendigheden af at vedligeholde og renovere brønde og boringer, så forurening undgås. Ansvaret ligger hos ejeren af brønden, boringen eller af vandforsyningsanlægget. Det er de nye kommuner, der fører tilsyn med vandforsyningsanlæggene, og jeg har i året der gik sendt et brev til de nye kommuner med en række anbefalinger om tilsynet, så en god drikkevandskvalitet også via den vej kan fastholdes.

Jeg er sikker på, at kommunerne i samarbejde med alle involverede i danskernes forsyning med drikkevand vil være med til at sikre en fortsat decentral vandforsyning, så vi også i fremtiden kan modtage drikkevand af god kvalitet og mængde.