Viden om vand

Hvad er drikkevand? Hvor kommer drikkevandet fra? Hvilke naturlige stoffer er der i vores drikkevand? Er der
fremmede stoffer i drikkevandet? Projekt ”Vandværket i Skole” skal vække børns naturlige nysgerrighed og skabe interesse for vandet som en livsvigtig ressource. Og dermed sikre det lokale vandværks eksistens.

Vort drikkevand er en vital ressource, som vi skal værne om. For at gøre det må vi formidle information om det gode drikkevand til vandværkets forbrugere og deres børn og børnebørn. Det er en opgave, som ligger os i vandværkernes
bestyrelser på sinde. Hvor kan vi – de lokale forbrugerejede vandværker – med størst effekt hjælpe vores børn og børnebørn med viden?
Et oplagt sted at starte er i skolen. Her kan vi vandværksfolk hjælpe skolens lærere og elever med fundamental viden om det drikkevand, der kommer ud af hanerne.
Vi – vandværksfolk fra de forbrugerejede vandværker – kan vise vejen til sikkert drikkevand langt ud i fremtiden. Det kan ske i et samarbejde mellem de lokale skoler og vandværker, hvor vandværksfolk, naturforvaltning, skoleforvaltning,
skoler og engagerede lærere går sammen om at løfte opgaven.
Vi vandværksfolk kan noget om vand i praksis. Vi kan formidle viden. Og vi føler en samfundsmæssig forpligtelse til at gøre det!

Vandværket i Skole
Ideen om et koordineret skoleprojekt kaldet Vandværket i Skole er udsprunget af et samarbejde mellem DVN, Kongerslev Vandværk og Syddjurs Vandråd. 
Projektet sigter efter at introducere skolebørn for deres lokale vandforsyning og give dem viden om, hvor vandet stammer fra. At drikkevand ikke er noget, der kommer af sig selv, når man åbner for vandhanen. Børnene skal oplyses om
indvinding og beskyttelse af grundvandet. De skal stille spørgsmål og blive nysgerrige på en ressource, som mange tager for givet. 
Skolens lærere kan i det faglige arbejde inddrage vandets kredsløb og grundvandets vej til drikkevand gennem hele skoleforløbet fra 3. til 9. klassetrin. Drikkevand som emne er oplagt for natur– og teknikfagene, men andre fag vil
også kunne formidle viden om et fælles samfundsanliggende som vores historiske og demokratisk sikrede lokale vandforsyning.

Hvis børnene tager ny viden med sig hjem og taler med deres forældre om beskyttelse af deres lokale drikkevand, har projekt Vandværket i Skole opnået den succes med vidtrækkende konsekvenser, som vi vandværksfolk håber på. Oplysningen breder sig som ringe i vandet, og fremtidige forureninger forebygges.

Åbenhed om analyser er vigtig
Pesticider og pesticidrester blev i 2017 sat i fokus i pressen. Vi lærte et nyt pesticid at kende, nemlig cloridazon og dets nedbrydningsrester. Chloridazon er et sprøjtemiddel, som kan optræde i råvandet fra boringer, der er påvirket fra sprøjtning af roemarker fra 1966 og 30 år frem, hvor det blev forbudt. Her i Vandguiden (side xx) kan der læses mere om pesticidresterne. Den megen fokus på pesticider i pressen viser imidlertid behovet for, at vi som vandværksfolk er åbne om vandværkets informationer. Og at vi samtidig kan og vil formidle den nyeste viden sagligt og objektivt.

Begge dele hører med i årets hovedtema i Vandguiden – ”Vandværket i Skole”.