Hvordan bruges Vandguiden

De fleste abonnenter benytter VANDGUIDEN – også kaldet »Lommebog for Vandmænd« – som et værktøj til møder og til opslag hen over året.

 • Mange vandværker har bogen som et bestyrelsessæt, så alle har et eksemplar + ekstra eksemplarer til vandværks-passeren og dem man samarbejder med.
 • Nogle giver også bogen til lokale landmænd – som tak for godt samarbejde.
 • Vandguiden bruges til at holde fokus på den almindelige omtanke og vise hensyn til grundvandet under os.
 • Vandværks-passeren og ejere af enkeltanlæg skriver notater i bogen om vandværksdriften og gemmer den som anlæggets manuelle logbog samt noterer månedsaflæsninger, pejlinger m.m.
 • Artiklerne bruges hen over året til inspiration og til at få mere viden om vandværksdrift.
 • Nye medlemmer af bestyrelsen, som ikke har nogen forhåndsviden, kan læse alle teksterne i bogen, da dette fra begyndelsen (1994) var hovedformålet. Netop det at kunne formidle letforståelig viden om grundvand, vandværksdrift og drikkevand til både nye og garvede vandværksfolk. Derfor er bogen opbygget med både gennemgående tekster blandet med nye artikler.
 • Find kontaktpersoner for de enkelte kommuners vandråd (de som ønsker at være med i vandguiden).
 • Opslag i leverandørregister opdelt efter typiske opgaver.
 • Gamle og nye tekniske fagord kan slås op efter behov. Vi forsøger at holde ordbøgerne ajour bl.a. med hjælp fra bogens læsere, både hvad angår ”analyseordbogen” og det mere tekniske – ”emne- og ordregister”.
 • Vandguiden, som bog og e-version, kan være med som et projekt for grundvandsbeskyttelse og have denne som en årlig påmindelse om forebyggelse mod forurening.

Bogen er nu også lagt på internettet på adressen www.vandguiden.dk, hvor man kan bestille ekstra eksemplarer og sende sine bemærkninger. Ris og ros modtages gerne, da bogen på den måde bliver dynamisk og mere interessant.

 • vandguiden.dk kan abonnenter selv hente skemaer og grafpapir i A4-format til det manuelle arkiv – her har du brug for et login.
 • ”Vandværket i Skole” – et nyttigt projekt og måske starten på en helt ny tradition. Den lokale skole kan opfordres til at anvende Vandguiden (klassesæt) og den nye vandguiden.dk i undervisningen, så de unge får interesse for det lokale vandværk – her kan man så de første frø til at sikre generationsskiftet på vandværket.
 • Søge direkte efter tidligere artikler på vandguiden.dk.
 • vandguiden.dk finder du generel viden om vandværksdrift, og som noget nyt kan du stille spørgsmål til vandguidens ekspertpanel direkte fra hjemmesiden.
 • Indsæt linket vandguiden.dk på vandværkets hjemmeside, så du og dine forbrugere har let adgang til viden om vand. Slet evt. samtidig vandarkiv.dk, da denne nedlægges og al fokus er herefter på det nye site.

Vandguidens formål er at understøtte bevarelsen af den decentrale vandforsyning i Danmark, og heldigvis modtager vi stor opbakning fra rigtig mange vandværker, enkeltanlæg og deres leverandører.

Tak for dette!