Borejournal

Kaldes også borerapport. Beskrivelse af udført boring, både hvad angår dybde, jordlag, opbygning, kapacitet, udførelsestidspunkt, filterlængde, diameter, ydelse m.m. En borerapport/borejournal skal udfyldes af brøndboreren og indsendes til GEUS.