Gammalog

Måling i borehul. Gammastråler, som udsendes af Kaliumisotopen, som indgår i ler. Derfor viser en gammalog tydeligt lerlag i kontrast til kalk, kridt, sand eller grus, der har lave gammatælletal.