Generalforsamling

Almene vandværkers øverste myndighed.

Generalforsamlingen udstikker retningslinjerne for driften, større nyanskaffelser og økonomien af vandværket efter indstilling fra den siddende bestyrelse.