Grundfos Kildeplads Audit

Grundfos vurderer i samarbejde med vandværket potentialet for energibesparelse på kildepladsen. Analyserer flow og energiforbrug i hver enkelt boring, og viser om det kan betale sig at skifte til mere energibesparende pumper.