Forhøjet kimtal

SPØRGSMÅL

Hej ekspertpanel!

Vi havde for tre år siden problemer med coliforme bakterier i vores boring. Vi fik monteret en forsegling, så overfladevand ikke mere kan løbe ned, og vi klorede brønden og systemet, hvorefter vandprøven blev OK (altså bortset fra lidt for meget nitrat).

Jeg husker, at du advarede om en kimtals eksplosion, så vi klorede kun een gang, og det er ikke gjort igen siden. Men den nye vandprøve efter tre år viser kimtal 1600 pr. ml. , altså 8 gange højere end grænseværdien.

Mit spørgsmål er så, om det kun er fra boringen kimen kommer, eller om det sandsynligt også er fra rørsystemet..?

Prøveudtagningen gik lidt i kludder, fordi de kom uanmeldt, så jeg udskyllede stikledninger meget sjusket samtidigt med at køkkenvandhanen løb de obligatoriske 10 minutter.

Jeg tænker i bakspejlet, at det nok var dumt, fordi det kan have rusket op i noget i rørene, og det kan være havnet i vandprøven. Et par dage forinden havde jeg også renset afkalkermagneten i vandværkskælderen, og den kan måske også have løsnet noget. Jeg har tænkt mig at bestille en ny vandprøve og skylle det hele godt igennem først (8-10 timer). Er du enig i den strategi, eller kan jeg gøre noget mere eller noget bedre.? Sælger du evt. et økonomisk testsæt til egenkontrol af kimtal.?

På forhånd tak for svar.

Venlig hilsen
Jakob B.


SVAR

Hej Jacob

Når det gælder totalkim er selv trykændringer nok til at give udslag, da du jo ikke indvinder sterilt grundvand. Kim vil ofte sidde på alle belægninger i rør m.m. Kim i mindre forekomst er heller ikke sundhedsskadelig, da vi netop er afhængig af dem i vores eget fordøjelsessystem.

Derfor bør du ikke ændre på trykket ved prøveudtagning og slet ikke foretage nogen form for ændringer i anlægget i længere tid op til den obligatoriske prøvetagning – eller i hvert fald få evt. sådanne nedskrevet af prøvetager til selve rapporten – men da dette nok ikke tæller hos kommunen er det bedste helt at udsætte prøvetagningen nogle uger – hvis det igen skulle forekomme.

Ja- vi har et sæt med 4 kim test totalkim- inkl. vejledning(dk), kr. 72 plus forsendelse og plus moms. Jeg kan kun anbefale dig at udføre egenkontrol fx årligt både for kim 22 og 37 gr. og coliforme bakterier, så du altid vil være på forkant mht. mikrobiologi. Som minimum i god tid op til den obligatoriske kontrol, så du kan nå at foretage evt. nødvendige forbedringer.

Men husk at prøvehanen blot skal løbe stille og roligt i fx 10 min – altså med et minimum af trykændringer – andet behøver du faktisk ikke når det vel at bemærke er en hane med jævnligt forbrug – helst en udelukkende koldtvandshane.