Chlorphenoler

Nedbrydningsprodukter fra pesticider, der indeholder phenozysyrer.

Indhold indikerer, at der er risiko for forurening med pesticider.

Stofferne kan ved høje koncentrationer give skader på centralnervesystemet.

Højst tilladelige værdi: 0,01 – 0,1 µg/L.
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.