Egenkontrol

Vandværkets bestyrelse og vandværks-passer fører kontrol med forskellige komponenter og størrelser i vandværksdriften. Det kan fx. være at følge udviklingen i vandkvalitet, at foretage aflæsninger af elforbrug, udpumpet vandmængde, råvandsmålere, boringens specifikke ydelse, forskellige manometre m.m. Egenkontrollen kan opfattes som en del af tilstandstjekket. Vandværker kan med fordel selv udføre egenkontrol for bakterier og kim med eget udstyr til en billig pris. Se mere under www.dvn.dk.