Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er en statslig myndighed for vand og natur. Den betjener miljø- og fødevareministeren med udvikling af politik, rammer og lovgivning. Styrelsen løser de planlægnings- og myndighedsopgaver, herunder administration af tilskud til skov-, vådområde- og vandløbsprojekter. Styrelsen har ansvar for overvågning af vand og natur og for grundvandskortlægning – styrelsen har også ansvaret for Jagt- og vildforvaltning – herunder udstedelse af jagttegn.