Nødstrømsgenerator

Hvis man ønsker at sikre sig mod manglende vandforsyning, som følge af strømsvigt, kan man anskaffe en nødstrømsgenerator, som automatisk starter ved strømsvigt. Kan evt. indkøbes i samarbejde med nabovandværk.