Råvandsledning

Vandledning til transport af råvand fra indvindingsboring til behandlingssted.
Vær opmærksom på muffesamlede rør som kan være utætte ved vakuum, eller hvis ledningen står trykløs.

Beluftningsanlæg

Anlæg til iltning af råvand.