Regulativ

Et regulativ er en “leveringsbetingelse”, der beskriver vandværkets ansvar, pligter og rettigheder i forhold til forbrugerne, og ansvarsfordelingen er mellem forbruger og vandværk.