Takstblad

Vandværkets prisliste, hvor forbrugeren kan se alle priser, afgifter og bidrag. De vigtigste takster i takstbladet er bidragene for tilslutning og for det løbende forbrug af vand. Et klart og tydeligt takstblad indeholder alle de takster, som vandværket ønsker at opkræve, og det skaber ikke usikkerhed hos forbrugeren. Vandværket kan kun opkræve forbrugerne for det, der står i takstbladet – hverken mere eller mindre. Der skal være en klar sammenhæng mellem takstblad og regulativet.