FlyTEM–metoden

Se TEM. Metode til kortlægning af grundvandsmagasin typisk med helikopter.