Boremetoder

Metoder: tørboremetode – lufthævemetode – skylleboremetode. Den mest anvendte i dag er lufthævemetoden, som giver det bedste resultat.