Enkeltforsyningsanlæg

Vandindvindingsanlæg, der forsyner en til to husstande, eventuelt med tilhørende erhverv. Typiske eksempler er landbrugsejendomme og landhuse med egen indvinding.