Flowmåler

På vandværker til måling af vandstrøm i f.eks. m³/time.