Vandguiden.dk

Videnportal, som tilbyder let forståelig viden til især vandværksbestyrelser, vandværks-passere og interesserede forbrugere på vandværkerne. Link til www.vandguiden.dk kan lægges på vandværkets hjemmeside. Indeholder artikler, oversigt love, bekendtgørelser, opslag til firmaer som støtter den decentrale vandforsyning.

Afløste fra 2017 den tilsvarende videnportal Vandarkiv.dk