Klorede opløsningsmidler

Se Organiske klorforbindelser.