Naftalen

Anses ikke for at være kræftfremkaldende, men kan ved hudkontakt give rødme og irritation. Stoffet er en aromat. Tilhører BTXN-gruppen. Se Aromater og PAH.

Højst tilladelige værdi:    2 µg/L

Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.