Naftalen

Anses ikke for at være kræftfremkaldende, men kan ved hudkontakt give rødme og irritation.

Stoffet er en aromat. Tilhører BTXN-gruppen.

Se Aromater og PAH.

Højst tilladelige værdi: 2 µg/L
Kvalitetskrav fjernet i BEK. 1147.