Trichlormetan / Chloroform

Chloroform er et kloreret opløsningsmiddel.

Tilstedeværelsen i grundvand har baggrund i en naturlig dannelse af stoffet eller grundet menneskelig aktivitet.

Den største naturlige produktion af chloroform ses i jorde under nåleskov.

Se Organiske klorforbindelser.