Filter

1. Slidser eller det perforerede stykke i en boring, hvor grundvandet kan trænge ind i boringen.

Omgives af en gruskastning, som skal sikre, at der ikke findes partikler i vandet. (Se Boring – lukket)

2. Filter til vandbehandling/rensning af vandet for f.eks. jern og mangan i lukkede og åbne sandfiltre.