Vinylchlorid

Er et nedbrydningsprodukt af tri- og tetrachlorethen.

Se Organiske klorforbindelser.

Højst tilladelige værdi:
ved forbrugers taphane: 0,50 µg/L