Vinylchlorid

Se Organiske klorforbindelser.

Er et nedbrydningsprodukt af tri- og tetrachlorethen.

Højst tilladelige værdi:

ved forbrugers taphane:     0,50 µg/L