Vinylchlorid

Se Organiske klorforbindelser.

Vinylchlorid indgår i kontrollen med organiske mikroforureninger, hvis der er konstateret tri- og/eller tetrachlorethen, da vinylchlorid er et nedbrydningsprodukt af disse.